STT Tên Chức Vụ Số Năm Kinh Nghiệm
1 Nguyễn Anh Tín Kiến Trúc Sư 5
2 Phan Thùy Trang Giám Đốc- Kiến Trúc Sư 10
3 Mạch Quốc Thái Vương Kỹ Sư 10
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Kế Toán 15
5 Nguyễn Hữu Son Kiến Trúc Sư 5
6 Vũ Duy Hoàng Kỹ Sư 10
7 Trần Hữu Tuấn Kỹ Sư 15